Category Archives: Ošetrenie

Vstupné vyšetrenie

VSTUPNÉ VYŠETRENIE V ZUBNEJ AMBULANCIÍ Zupko Dental Center

Pri vstupnom vyšetrení v našej ambulancii získate komplexnú diagnostiku Vášho chrupu. Ako prvé Vám budú zhotovené röntgenové snímky, jednak panoramatický, poskytujúci celkový prehľad o Vašom chrupe, a následne detailné malé snímky.

Po zhodnotení röntgenových snímok pristúpime k dôkladnému klinickému vyšetreniu, kde prezrieme jednak Vaše zuby, taktiež okolité sliznice.

Vysvetlíme Vám, aké ošetrenia bude potrebné podstúpiť, v prípade potreby komplexnej rekonštrukcie Vám zhotovíme liečebný a cenový plán.

Zaujíma nás Váš názor. Nemusíte mať obavy zdôveriť sa nám, čo na Vašom úsmeve prekáža Vám samotným, čo by ste chceli zmeniť, vylepšiť. Vaša spokojnosť je pre nás najdôležitejšia.

Ošetrenie zubného kazu

OŠETRENIE ZUBNÉHO KAZU A KOREŇOVÝCH KANÁLIKOV Zupko Dental Center

Zubný kaz je najčastejšie sa vyskytujúcim ochorením ústnej dutiny. Ak je zubný kaz pacientovi diagnostikovaný, či už pri vyšetrení pohľadom alebo na základe röntgenovej snímky, je potrebné ho čo najskôr opraviť, nakoľko jeho ďalšie šírenie môže viesť k poškodeniu zubnej drene a s tým spojenou bolesťou zuba, kde už pacient bude potrebovať aj ošetrenie koreňových kanálikov.

Ošetrenie sa tak pacientovi zbytočne komplikuje a predražuje. V najhoršom prípade môže takéto zanedbanie ošetrenia zubného kazu viesť až k strate zuba. Zubný kaz ošetrujeme najčastejšie za použitia bielych vyplní. Nielen že sú estetické, ale mechanickými vlastnosťami najviac napodobňujú prirodzené tkanivá zuba a dochádza tak k najideálnejšej náhrade stratených tvrdých zubných tkanív.

Hlavná obava pacientov pri ošetrení zubného kazu spočíva v bolestivosti zákroku. Všetky výkony robíme za použitia šetrnej lokálnej anestézie, ošetrenie u nás je preto úplne bezbolestné a nemusíte mať z neho žiaden strach.
Pri použití bielych vyplní môžeme byť navyše veľmi šetrní pri oprave zuba, nakoľko stačí odstrániť skutočne len pokazenú hmotu.

K práci používame kvalitné lupové okuliare so zväčšením až 4,3x, čo nám zabezpečí dokonalý prehľad v pracovnom poli a odstránenie všetkého, čo je potrebné, no ničoho navyše. Odstránenie zubného kazu je dôkladné a zároveň šetrné. Bielu výplň vymodelujeme do dokonalého tvaru prirodzeného zuba a Vy sa budete môcť znova spokojne usmievať.

Ošetrenie koreňových kanálikov

Ošetrenie koreňových kanálikov Zupko Dental Center

Ošetrenie koreňových kanálikov, odborne zvané endodoncia, laicky často „vyberanie nervov“. Výkon je potrebný, ak následkom rozsiahleho zubného kazu či úrazu zuba dôjde k zápalu, resp. odumretiu zubnej drene. Takýto zub sa prejaví výraznou bolestivosťou na studené, teplé alebo na zahryznutie. Môže však nastať aj situácia, že je odumretý zub dlhodobo bez bolestivých príznakov a problém je odhalený až pri zhotovení röntgenovej snímky, kde lekár zbadá chronické zápalové ložisko v kosti.

Takýto zub už v dnešnej dobe nie je problémom bezbolestne ošetriť a pacientovi môže ešte mnoho rokov poslúžiť. Za použitia lokálnej anestézie dôjde k odstráneniu zvyškov zubnej drene, rozšíreniu koreňových kanálikov, ich dôkladnej dezinfekcii a následne dôkladnému utesneniu koreňovou výplňou. Zub je následne možné pri menšom poškodení korunky zuba ošetriť jednoducho výplňou, pri väčšom poškodení môže byť potrebné zub spevniť aplikáciou koreňového čapu a následne opatriť keramickou korunkou, ktorá zabráni ďalšej deštrukcii zuba a výrazne predĺži jeho životnosť.

Výsledkom je okrem zachovania funkčnosti zuba aj úplne vymiznutie prípadného zápalu v kosti.
Všetky výkony prebiehajú bezbolestne, za použitia lokálnej anestézie, v čistom pracovnom poli za použitia izolačnej blany, kofferdamu, a za použitia lupových okuliarí, ktoré nám umožnia vidieť hlboko do koreňového kanálika a našu prácu dôkladne kontrolovať.