Vstupné vyšetrenie

VSTUPNÉ VYŠETRENIE V ZUBNEJ AMBULANCIÍ Zupko Dental Center

Pri vstupnom vyšetrení v našej ambulancii získate komplexnú diagnostiku Vášho chrupu. Ako prvé Vám budú zhotovené röntgenové snímky, jednak panoramatický, poskytujúci celkový prehľad o Vašom chrupe, a následne detailné malé snímky.

Po zhodnotení röntgenových snímok pristúpime k dôkladnému klinickému vyšetreniu, kde prezrieme jednak Vaše zuby, taktiež okolité sliznice.

Vysvetlíme Vám, aké ošetrenia bude potrebné podstúpiť, v prípade potreby komplexnej rekonštrukcie Vám zhotovíme liečebný a cenový plán.

Zaujíma nás Váš názor. Nemusíte mať obavy zdôveriť sa nám, čo na Vašom úsmeve prekáža Vám samotným, čo by ste chceli zmeniť, vylepšiť. Vaša spokojnosť je pre nás najdôležitejšia.