Author Archives: Zubná ambulancia

Vstupné vyšetrenie

VSTUPNÉ VYŠETRENIE V ZUBNEJ AMBULANCIÍ Zupko Dental Center

Pri vstupnom vyšetrení v našej ambulancii získate komplexnú diagnostiku Vášho chrupu. Ako prvé Vám budú zhotovené röntgenové snímky, jednak panoramatický, poskytujúci celkový prehľad o Vašom chrupe, a následne detailné malé snímky.

Po zhodnotení röntgenových snímok pristúpime k dôkladnému klinickému vyšetreniu, kde prezrieme jednak Vaše zuby, taktiež okolité sliznice.

Vysvetlíme Vám, aké ošetrenia bude potrebné podstúpiť, v prípade potreby komplexnej rekonštrukcie Vám zhotovíme liečebný a cenový plán.

Zaujíma nás Váš názor. Nemusíte mať obavy zdôveriť sa nám, čo na Vašom úsmeve prekáža Vám samotným, čo by ste chceli zmeniť, vylepšiť. Vaša spokojnosť je pre nás najdôležitejšia.

Prevencia

prevencia a zubná preventívna prehliadka Zupko Dental Center

Prevencia je pre nás prvoradá. Naši dospelí pacienti absolvujú preventívnu prehliadku raz ročne, zatiaľ čo detský pacienti majú nárok na preventívnu prehliadku až dvakrát ročne.

Počas preventívnej prehliadky je pacient dôkladne vyšetrený nie len klinicky, pohľadom, ale tiež röntgenologicky a to na počkanie, priamo v našej ambulancii. Dôkladná preventívna prehliadka odhalí ochorenie ústnej dutiny včas a zabráni jeho ďalšiemu postupu. Predídete tým nepríjemným prekvapeniam v podobe bolesti zuba.

Veľký dôraz kladieme na informovanie rodičov, ktorí k nám prichádzajú so svojimi deťmi od útleho veku, po prerezaní prvého mliečneho zuba. Na vstupnom vyšetrení sú poučení o správnej starostlivosti o prvé mliečne zúbky a následne stav ich prerezávania každý polrok kontrolujeme. Dieťa si vytvára návyk na prostredie zubnej ambulancie a predchádzame tak strachu zo zubného ošetrenia, ktorý by sa mohol objaviť, ak dieťa príde na prvú návštevu už s akútnou bolesťou.

Ak sú zuby vážnejšie poškodené, zlomené, nesprávne orientované alebo nevhodné pre priamu výplň, zaujímajú svojú úlohu estetické zirkónové korunky – na nápravu týchto nedostatkov a spevnenie zuba pre jeho zachovanie. Odstránime Vaše staré výplne a vybudujeme nové jadro zuba. V niektorých prípadoch je potrebné vložiť do zuba špeciálny sklenený čap, aby udržal novú korunku na mieste. Následne sa zhotoví sken vašich zubov, ktorý je odoslaný zubnému technikovi, a ten na základe nich vytvorí perfektne sediace korunky.

Estetické rekonštrukcie chrupu

Zirkónové zuby a korunky, Moderné dentálne centrum zamerané na estetiku v Košiciach Zupko Dental Center

Ak sú zuby vážnejšie poškodené, zlomené, nesprávne orientované alebo nevhodné pre priamu výplň, zaujímajú svojú úlohu estetické zirkónové korunky – na nápravu týchto nedostatkov a spevnenie zuba pre jeho zachovanie. Odstránime Vaše staré výplne a vybudujeme nové jadro zuba. V niektorých prípadoch je potrebné vložiť do zuba špeciálny sklenený čap, aby udržal novú korunku na mieste. Následne sa zhotoví sken vašich zubov, ktorý je odoslaný zubnému technikovi, a ten na základe nich vytvorí perfektne sediace korunky.

Počas toho ako čakáte na Vaše korunky, zhotovíme Vám dočasné korunky, ktoré chránia obrúsené zuby a sú dostatočnou estetickou náhradou na pár dní. Po zhotovení definitívnych koruniek prídete k nám, aby sme ich definitívne nafixovali.

Medzi materiály, z ktorých zhotovujeme zubné korunky patrí zirkón, pričom zirkónové korunky sú celokeramické, bez obsahu kovu – to prináša množstvo výhod spočívajúcich v lepšej kvalite, estetike, trvácnosti a pevnosti. V niektorých indikovaných prípadoch, ako sú fazety, alebo jednotlivé korunky vo frontálnom úseku, zhotovujeme celokeramické korunky z materiálu zvaného e.max, ktorý je dnes z hľadiska estetiky tým najlepším, čo môže zubné lekárstvo ponúknuť a radí sa medzi adhezívne typy keramiky.

Implantológia

ZUBNÉ MOSTÍKY, ZUBNÉ IMPLANTÁTY, DOČASNÁ NÁHRADA ZUBA Zupko Dental Center

Pri strate zuba, resp. zubov, máme množstvo riešení, závisiacich na stave zvyškového chrupu. 
Pri rozsiahlej deštrukcii len jedného zuba postačuje zhotovenie sólo korunky. Zub sa nabrúsi do tvaru umožňujúceho nasadenie keramickej korunky, ktorá plne esteticky aj funkčne nahradí chýbajúce tvrdé zubné tkanivá. Korunku je možné zhotoviť z rôznych typov materiálov, z ktorých najvhodnejší vyberieme priamo pri konzultácii. Vo všeobecnosti je možné zhotoviť tzv. kovokeramické korunky, v ktorých jadre sa nachádza obsiahnutý kov (okom neviditeľný) a tzv. bezkovové, zirkónové, celokeramické korunky, s ktorými vieme dosiahnuť ešte dokonalejšiu estetiku.

Pri chýbaní jedného či viacerých zubov, vytvárajúcich medzeru, ohraničenú kvalitnými zvyškovými zubami, môžeme tieto zvyškové zuby využiť ako pilierové pre nasadenie tzv. mostíka, ktorý vyplní medzeru po chýbajúcich zuboch. Pre jeho zhotovenie je potrebné obrúsiť zuby, na ktorých bude tento mostík kotvený. Alternatívou je pri určitých špecifických prípadoch zhotovenie mostíka kotveného na tzv. sklených vláknach, ktorý je na zuby upevnený buď lepením bez potreby vŕtania, prípadne ho ukotvíme do už existujúcich výplní na zuboch susediacich s medzerou.
Pri rozsiahlych stratách zubov, kde nie je možné vyplniť medzeru mostíkom, pristúpime k zhotoveniu čiastočne snímateľnej náhrady, pri úplnej bezzubosti k zhotoveniu tzv. totálnej snímateľnej náhrady.

Ďalšou variantou náhrady zubov je použitie implantátov. V našej ambulancii vieme zabezpečiť aj tento typ ošetrenia.
Počas zhotovovania definitívnej protetickej práce máte u nás stále možnosť zhotovenia provizórnych koruniek, mostíkov aj snímateľných náhrad. Vyhnete sa tak nepríjemnému obdobiu bezzubosti, kým bude zhotovená Vaša definitívna náhrada (zväčša 1-2 týždne).

Preparácia zubov na korunky v našej ambulancii je miniinvazívna, s odstránením len nevyhnutného množstva tkanív zuba. V dnešnej dobe plne postačuje odstránenie len 0,4mm hrúbky vlastného zuba.
Pri čiastočne snímateľných náhradách vieme miesto často zle znášaných spôn využiť estetickejšie spôsoby kotvenia tzv. zásuvnými spojmi. Prechod snímateľnej náhrady na zuby je teda neviditeľný a veľmi pevný.
Robíme všetko pre Vašu spokojnosť.

K bieleniu zubov používame na trhu najúčinnejšiu značku bieliacich gélov, ktoré sú garanciou 100% výsledku a dosiahnutiu najsvetlejšieho možného odtieňa.

Bielenie zubov

BIELENIE ZUBOV A ŽIARIVÝ ÚSMEV, ZUBNÁ AMBULANCIA ZUPKO KOŠICE

Bielenie zubov je medzi pacientmi veľmi obľúbeným a žiadaným ošetrením. Vykonávame ho po dôkladnom vyšetrení chrupu a absolvovaní dentálnej hygieny. V našej ambulancii doporučujeme pacientom najmä metódu kombinovaného bielenia (kombinácia domáceho a ambulantného bielenia). Táto metóda prináša nielen najvýraznejšie zosvetlenie, ale zároveň dlhodobé výsledky. Aj keď je čisto ambulantné bielenie určite lákavé pre jednoduchosť a časovú nenáročnosť, jeho hlavnou nevýhodou je veľmi skorý návrat zubov k pôvodnej farbe.

Pri kombinovanom bielení teda pacient ako prvé podstúpi domáce bielenie – odovzdáme mu individuálne zhotovené nosiče pre domácu aplikáciu bieliaceho gélu. Následne po skončení domáceho bielenia prichádza do ambulancie na ambulantné bielenie, kde mu v jednom sedení bude po dobu 45 minút aplikovaný záverečný bieliaci gél, ktorý zabezpečí maximalizáciu výsledku a jeho dlhodobú stabilitu.

K bieleniu zubov používame na trhu najúčinnejšiu značku bieliacich gélov, ktoré sú garanciou 100% výsledku a dosiahnutiu najsvetlejšieho možného odtieňa.
Bielenie zubov sa nedoporučuje u mladých ľudí do 18. rokov, tehotných a kojacich žien a u pacientov s neošetrenými zubnými kazmi. Bielenie nedokáže zmeniť farbu už zhotovených vyplní a koruniek. Ak sa nachádzajú v zóne viditeľnej pri úsmeve, bude ich následne po bielení pre zjednotenie farby potrebné vymeniť.