Implantológia

ZUBNÉ MOSTÍKY, ZUBNÉ IMPLANTÁTY, DOČASNÁ NÁHRADA ZUBA Zupko Dental Center

Pri strate zuba, resp. zubov, máme množstvo riešení, závisiacich na stave zvyškového chrupu. 
Pri rozsiahlej deštrukcii len jedného zuba postačuje zhotovenie sólo korunky. Zub sa nabrúsi do tvaru umožňujúceho nasadenie keramickej korunky, ktorá plne esteticky aj funkčne nahradí chýbajúce tvrdé zubné tkanivá. Korunku je možné zhotoviť z rôznych typov materiálov, z ktorých najvhodnejší vyberieme priamo pri konzultácii. Vo všeobecnosti je možné zhotoviť tzv. kovokeramické korunky, v ktorých jadre sa nachádza obsiahnutý kov (okom neviditeľný) a tzv. bezkovové, zirkónové, celokeramické korunky, s ktorými vieme dosiahnuť ešte dokonalejšiu estetiku.

Pri chýbaní jedného či viacerých zubov, vytvárajúcich medzeru, ohraničenú kvalitnými zvyškovými zubami, môžeme tieto zvyškové zuby využiť ako pilierové pre nasadenie tzv. mostíka, ktorý vyplní medzeru po chýbajúcich zuboch. Pre jeho zhotovenie je potrebné obrúsiť zuby, na ktorých bude tento mostík kotvený. Alternatívou je pri určitých špecifických prípadoch zhotovenie mostíka kotveného na tzv. sklených vláknach, ktorý je na zuby upevnený buď lepením bez potreby vŕtania, prípadne ho ukotvíme do už existujúcich výplní na zuboch susediacich s medzerou.
Pri rozsiahlych stratách zubov, kde nie je možné vyplniť medzeru mostíkom, pristúpime k zhotoveniu čiastočne snímateľnej náhrady, pri úplnej bezzubosti k zhotoveniu tzv. totálnej snímateľnej náhrady.

Ďalšou variantou náhrady zubov je použitie implantátov. V našej ambulancii vieme zabezpečiť aj tento typ ošetrenia.
Počas zhotovovania definitívnej protetickej práce máte u nás stále možnosť zhotovenia provizórnych koruniek, mostíkov aj snímateľných náhrad. Vyhnete sa tak nepríjemnému obdobiu bezzubosti, kým bude zhotovená Vaša definitívna náhrada (zväčša 1-2 týždne).

Preparácia zubov na korunky v našej ambulancii je miniinvazívna, s odstránením len nevyhnutného množstva tkanív zuba. V dnešnej dobe plne postačuje odstránenie len 0,4mm hrúbky vlastného zuba.
Pri čiastočne snímateľných náhradách vieme miesto často zle znášaných spôn využiť estetickejšie spôsoby kotvenia tzv. zásuvnými spojmi. Prechod snímateľnej náhrady na zuby je teda neviditeľný a veľmi pevný.
Robíme všetko pre Vašu spokojnosť.