Category Archives: Chirurgické zákroky

Implantológia

Pri strate zuba, resp. zubov, máme množstvo riešení, závisiacich na stave zvyškového chrupu.
Pri rozsiahlej deštrukcii len jedného zuba postačuje zhotovenie sólo korunky. Zub sa nabrúsi do tvaru umožňujúceho nasadenie keramickej korunky, ktorá plne esteticky aj funkčne nahradí chýbajúce tvrdé zubné tkanivá. Korunku je možné zhotoviť z rôznych typov materiálov, z ktorých najvhodnejší vyberieme priamo pri konzultácii. Vo všeobecnosti je možné zhotoviť tzv. kovokeramické korunky, v ktorých jadre sa nachádza obsiahnutý kov (okom neviditeľný) a tzv. bezkovové, zirkónové, celokeramické korunky, s ktorými vieme dosiahnuť ešte dokonalejšiu estetiku.


Pri chýbaní jedného či viacerých zubov, vytvárajúcich medzeru, ohraničenú kvalitnými zvyškovými zubami, môžeme tieto zvyškové zuby využiť ako pilierové pre nasadenie tzv. mostíka, ktorý vyplní medzeru po chýbajúcich zuboch. Pre jeho zhotovenie je potrebné obrúsiť zuby, na ktorých bude tento mostík kotvený. Alternatívou je pri určitých špecifických prípadoch zhotovenie mostíka kotveného na tzv. sklených vláknach, ktorý je na zuby upevnený buď čiste lepením bez potreby vŕtania, prípadne ho ukotvíme do už existujúcich výplní na zuboch susediacich s medzerou.
Pri rozsiahlych stratách zubov, kde nie je možné vyplniť medzeru mostíkom, pristúpime k zhotoveniu čiastočne snímateľnej náhrady, pri úplnej bezzubosti k zhotoveniu tzv. totálnej snímateľnej náhrady.


Ďalšou variantou náhrady zubov je použitie implantátov. V našej ambulancii vieme zabezpečiť aj tento typ ošetrenia.
Počas zhotovovania definitívnej protetickej práce máte u nás stále možnosť zhotovenia provizórnych koruniek, mostíkov aj snimateľných náhrad. Vyhnete sa tak nepríjemnému obdobiu bezzubosti, kým bude zhotovená Vaša definitívna náhrada (zväčša 1-2 týždne).


Preparácia zubov na korunky v našej ambulancii je miniinvazívna, s odstránením len nevyhnutného množstva tkanív zuba. V dnešnej dobe plne postačuje odstránenie len 0,4mm hrúbky vlastného zuba.
Pri čiastočne snimateľných náhradách vieme miesto často zle znášaných spôn využiť estetickejšie spôsoby kotvenia tzv. zásuvnými spojmi. Prechod snímateľnej náhrady na zuby je teda neviditeľný a veľmi pevný.
Robíme všetko pre Vašu spokojnosť.

Chirurgické zákroky

Aj keď sa v našej ambulancii snažíme v prvom rade u pacienta o záchranu jeho zubov, sú situácie, kedy je zub poškodený natoľko, že jeho ďalšia oprava nie je možná.


V prípade, že je zub určený na extrakciu, teda vytiahnutie, prevedieme výkon za použitia lokálnej anestézie čo najšetrnejšie, najrýchlejšie a hlavne bezbolestne. Používame kvalitné anestetiká pre dosiahnutie absolútneho znecitlivenia a moderné inštrumentárium, ktoré nám umožňuje zuby extrahovať čo najšetrnejsie.


V prípade komplikovaných extrakcií zubov múdrosti, ktoré ešte nie sú prerezané v ústnej dutine a ich odstránenie nie je bežným úkonom, spolupracujeme so skúseným dentoalveolárnym chirurgom.