Chirurgické zákroky

Chirurgické zákroky a trhanie zubov Zupko Dental Center

Aj keď sa v našej ambulancii snažíme v prvom rade u pacienta o záchranu jeho zubov, sú situácie, kedy je zub poškodený natoľko, že jeho ďalšia oprava nie je možná.

V prípade, že je zub určený na extrakciu, teda vytiahnutie, prevedieme výkon za použitia lokálnej anestézie čo najšetrnejšie, najrýchlejšie a hlavne bezbolestne. Používame kvalitné anestetiká pre dosiahnutie absolútneho znecitlivenia a moderné inštrumentárium, ktoré nám umožňuje zuby extrahovať čo najšetrnejšie.

V prípade komplikovaných extrakcií zubov múdrosti, ktoré ešte nie sú prerezané v ústnej dutine a ich odstránenie nie je bežným úkonom, spolupracujeme so skúseným dentoalveolárnym chirurgom.