Ošetrenie koreňových kanálikov

Ošetrenie koreňových kanálikov Zupko Dental Center

Ošetrenie koreňových kanálikov, odborne zvané endodoncia, laicky často „vyberanie nervov“. Výkon je potrebný, ak následkom rozsiahleho zubného kazu či úrazu zuba dôjde k zápalu, resp. odumretiu zubnej drene. Takýto zub sa prejaví výraznou bolestivosťou na studené, teplé alebo na zahryznutie. Môže však nastať aj situácia, že je odumretý zub dlhodobo bez bolestivých príznakov a problém je odhalený až pri zhotovení röntgenovej snímky, kde lekár zbadá chronické zápalové ložisko v kosti.

Takýto zub už v dnešnej dobe nie je problémom bezbolestne ošetriť a pacientovi môže ešte mnoho rokov poslúžiť. Za použitia lokálnej anestézie dôjde k odstráneniu zvyškov zubnej drene, rozšíreniu koreňových kanálikov, ich dôkladnej dezinfekcii a následne dôkladnému utesneniu koreňovou výplňou. Zub je následne možné pri menšom poškodení korunky zuba ošetriť jednoducho výplňou, pri väčšom poškodení môže byť potrebné zub spevniť aplikáciou koreňového čapu a následne opatriť keramickou korunkou, ktorá zabráni ďalšej deštrukcii zuba a výrazne predĺži jeho životnosť.

Výsledkom je okrem zachovania funkčnosti zuba aj úplne vymiznutie prípadného zápalu v kosti.
Všetky výkony prebiehajú bezbolestne, za použitia lokálnej anestézie, v čistom pracovnom poli za použitia izolačnej blany, kofferdamu, a za použitia lupových okuliarí, ktoré nám umožnia vidieť hlboko do koreňového kanálika a našu prácu dôkladne kontrolovať.