Ošetrenie koreňových kanálikov

Ošetrenie koreňových kanálikov, odborne zvané endodoncia, laicky často „vyberanie nervov“. Výkon je potrebný, ak následkom rozsiahleho zubného kazu či úrazu zuba dôjde k zápalu, resp. odumretiu zubnej drene. Takýto zub sa prejaví výraznou bolestivosťou na studené, teplé alebo na zahryznutie. Môže však nastať aj situácia, že je odumretý zub dlhodobo bez bolestivých príznakov a problém je odhalený až pri zhotovení röntgenovej snímky, kde lekár zbadá chronické zápalové ložisko v kosti.


Takýto zub už v dnešnej dobe nie je problémom bezbolestne ošetriť a pacientovi môže ešte mnoho rokov poslúžiť. Za použitia lokálnej anestézie dôjde k odstráneniu zvyškov zubnej drene, rozšíreniu koreňových kanálikov, ich dôkladnej dezinfekcii a následne dôkladnému utesneniu koreňovou výplňou. Zub je následne možné pri menšom poškodení korunky zuba ošetriť jednoducho výplňou, pri väčšom poškodení môže byť potrebné zub spevniť aplikáciou koreňového čapu a následne opatriť keramickou korunkou, ktorá zabráni ďalšej deštrukcii zuba a výrazne predĺži jeho životnosť.

Výsledkom je okrem zachovania funkčnosti zuba aj úplne vymiznutie prípadného zápalu v kosti.
Všetky výkony prebiehajú bezbolestne, za použitia lokálnej anestézie, v čistom pracovnom poli za použitia izolačnej blany, kofferdamu, a za použitia lupových okuliarí, ktoré nám umožnia vidieť hlboko do koreňového kanálika a našu prácu dôkladne kontrolovať.